Statyn Spiral Reflex i Skönsberg har blåst omkull under fredagen. Boenden i området ska ha hört en högre smäll i samband med statyns förfall och inga människor har skadats.