Skulpturen Spiral Reflex i stadsdelen Skönsberg i Sundsvall har blåst omkull under fredagen. Boende i området ska ha hört en högre smäll i samband med statyns förfall och inga människor har skadats.