Kilovis sprängmedel har flyttat från platser ute samhället till polisen - inför den sista dagen av sprängmedelsamnestin hade cirka 1,3 ton hämtats. Huruvida det explosiva kommer från kriminella är oklart, men polisens projektledare tror att det mesta inte gör det.(TT)