Öppnade eld mot förbipasserande i krigsdrabbade östra Kongo-Kinshasa.