Tusentals liter vatten läcker varje dygn ut från Örebro kommuns vattenledningar. VA-ledningarna behöver nu förnyas i dubbelt så hög takt som tidigare. Och problemen finns i hela landet. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste VA-taxorna höjas de närmaste 20 åren.