Mordet på en dansk bondgård för två år sedan liknades av åklagaren vid en avrättning – offret sköts med revolver och eldades sedan upp. Efteråt lades de förkolnade resterna av kvarlevorna i två oljetunnor, som fraktades till ett lager.