Flera skolor i Göteborg har vidtagit åtgärder efter att ha uppmärksammats på ett hotfullt meddelande.