Hösten 2015 kom familjen Rezai till Sverige och ett år senare till Harads. Sex år senare lever de fortfarande i ovisshet om sin framtid, om de ska få stanna eller skickas till Afghanistan.