Universitets- och högskolerådet, UHR, rapporterar en ökning av antalet sökande som har antagits till en högskoleutbildning i höst.