Bostadsägare kan räkna med fortsatt låga bolånekostnader närmsta åren.Men Riksbankens räntebesked väntas ge en första indikation på när man släpper nollräntan.Det tror många bedömare inför beskedet nu på morgonen.