Partiledardebatten hettade till när Per Bolund (MP) talade om en blåbrun konstellation.