Svensken – bäste icke-norrman – gladdes inte över att få vara med på prisceremonin.