Varannan tugga vi tar är i dag importerad. Så vad händer om transporterna från utlandet stoppas vid en allvarlig kris?