Andelen barn som är överviktiga har återigen ökat i Sörmland. Det handlar om länets 4-åringar där förekomsten av övervikt och fetma nu är den tredje högsta i landet. – Det är förstås ett stort problem, det är alldeles för många 4-åringar, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare på Region Sörmland.