På återvinningscentralen på Våxnäs testas just nu ett nytt system som är tänkt att spara miljonbelopp åt kommunen. Tanken är att komma åt de företagare som slänger sitt skräp på andra återvinningsstationer än på Djupdalen, dit företagare är hänvisade.