Ska det vara gratis att vistas i naturen? Hur intresserade är turister egentligen av hållbar turism? Och står hållbarhet i motsats till turism? Det är några av frågorna när Mittuniversitet i Östersund anordnar en internationell konferens för turismforskare.