Vänerns vattennivåer är så pass höga att vid midnatt tappas sjön på vatten.Ett sällsynt ingripande som sker ungefär vart tredje år – till följd av kraftig nederbörd. – Det här vattnet kan vi inte använda för elproduktion, så då spiller vi förbi, säger Magnus Carlsson på Vattenfall till SR.