Efter stora regnmängder har det blivit översvämning på väg 111 i höjd med Höganäs och vägen är avstängd i båda riktningarna.