Man vinner inga krig genom att enbart försvara. Det menar överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Men en förstärkning av offensiven där de ryska styrkorna är som svagast skulle kunna bidra med framgångar för Ukraina. – Det skulle skapa ett momentum och ett större intresse i väst, säger han i Aktuellt.