Runt 130 av 959 som smittats i Stockholms län kommer från Järvaområdet.