Fredagen är sista dagen på den tre månader långa amnestin för explosiva varor. Polisen hade hoppats på att fler kriminella skulle lämnat in sitt material, men så blev det inte. Däremot överraskades de av vad som kom in istället.