Friskolan Nya Läroverket i Luleå överklagar Skolinspektionens beslut att säga nej till friskolans ansökan om att få starta en gymnasieskola.