Allvarliga missförhållanden på ett boende för funktionsnedsatta har rapporterats i Norrköping. Boende ska ha utsatts för fysisk misshandel. Kommunen har nu tillsatt en extern utredare för att få bukt med problemen.