För att minska riskerna för smittspridning har bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik beslutat att vissa program från och med måndag 23 november ska övergå till växelvis fjärrundervisning. Samtidigt övergår vuxenutbildningen helt till fjärrundervisning.