Under dagen lämnade fackliga företrädare över 1149 namnunderskrifter mot nedskärningar kollektivtrafiken till Region Skåne. Tillsammans kräver de att trafiken återgår till det normala för att motverka trängsel och förlorade jobb. – Det är mest för resenärernas skull men även för vår egen – för att rädda jobb, säger Knut Thor, lokförare och ombud på Seko.