Sjukhusledningen för Karolinska i Solna och Huddinge drar tillbaka samtliga varsel om uppsägningar av vårdpersonal, avslöjar tidningen SvD.