Beslutet har fått kritik inom gruppen, med tanke på den kraftiga smittspridningen.