Hur har det gått sedan Bäckby hamnade på polisens lista över utsatta områden? Det var frågan SVT ställde sig när vi började arbeta i området. En förändring vi sett är att de socioekonomiska utmaningarna – ekonomisk standard, förgymnasial utbildning och arbetslöshet – har blivit större. Men den största förändringen i form av livsvillkor hittar vi om vi tittar på hela Västerås där skillnaderna...