Den 10 augusti drabbades Öregrund av ett skyfall som orsakade vattenskador på ett 50-tal villor. Kommunen försöker planera förebyggande, men menar också att det är svårt att dimensionera för sådana mängder vatten.