Ryssland sätter allt hårdare tryck på omvärlden och ställer krav på andra försvarspolitik. Frågan är hur berört Sverige är av Putins hotfulla utspel. Enligt Östersundspolitikern Kalle Olsson (S), ledamot i försvarsutskottet, är vi i ett mycket allvarligt läge.