Flera skolor i Örnsköldsvik har sina namn felstavade på fasaden. Kommunen har valt att frångå gällande språkregler – och vill nu att Lantmäteriet ändrar i sina kartor.