Sedan Transdev tog över driften av Öresundstågen i december har tågen kört mot rött vid nio olika tillfällen. Vid tre av dem har passagerare befunnit sig ombord på tågen.