Idag, söndag, träder den nya pandemilagen i kraft och i Örebro påverkas gymmen olika mycket beroende på hur stora lokaler de har. – Vi har så stora lokaler att vi bedömer att vi kan fortsätta ha öppet på ett säkert sätt, säger ÖKK:s verksamhetschef Alexander Orrvik.