När Folkhälsomyndigheten presenterade färska siffror över antalet covidfall på torsdagen var det dystra nyheter för Örebro län. Länet har nu flest antal konstaterade covidfall per invånare – i hela Sverige.