EBO-lagen, lagen om eget boende, ger asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Men efter den 1 januari 2020 har 32 kommuner möjlighet att göra undantag i lagen. Örebro är en av dem.