Kostnaderna i samhället ökar och det märks bland annat på Örebro fältrittklubb. Utöver ökande priser för foder och el ser de också att medlemmar lägger om sina ridvanor. – Man har gått ned till ett eller två pass istället för tre gånger per vecka, säger Susanna Harjaluoma, verksamhetschef på Örebro fältrittklubb.