Efter uppmaning från FN • Akut humanitär kris i landet.