Det har inte funnits någon öppen förskola i tätorten Hudiksvall, i kommunal regi, sedan början av 90-talet. En öppen förskola har varit planerad sedan tio år tillbaka och pandemin gjorde att öppningen försenades – nu har den äntligen öppnat.