Boende i Hammarkullen är oroliga över att droger används i bland annat trappuppgångar. Bostadsbolaget tar oron på allvar och har satt upp kameror i området sista året, dessutom har alla portar och källarförråd försetts med lås. Men problemen fortsätter, menar de boende som vi har träffat.