Den brittiska mutationen av coronaviruset har nu fått fäste i Kalmar län. Av de positiva covidprover som testats för mutationen kan, enligt regionen, en femtedel vara den brittiska virusvarianten.