Läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala tycker inte att Sveriges coronastrategi fungerar, och att åtgärderna som satts in inte är tillräckliga.Läkaren Rafael Kawati, chef för intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset, vill se hårdare tag kring restriktioner och rekommendationer.– Vi behöver införa konsekvenser om man inte följer dessa, säger han till CNN.