Koldioxidutsläppet i Stockholms län el- och fjärrvärmeanläggningar ökade med nio procent förra året.Trea på listan över de som släppte ut mest är Igelsta värmeverk i Södertälje, som ökade med 3,5 procent. Det visar en sammanställning av Naturvårdsverket.