Konsumentpriserna lyfte mer än väntat i april. Högre priser på livsmedel och restaurangpriser driver på och inflationen är nu den högsta sedan 1990-talskrisen.