På sommaren utsätts vi för flera situationer där risken för kolmonoxidförgiftning ökar – ett potentiellt livsfarligt tillstånd. Det synliggjordes på tisdagen när fem personer hittades medvetslösa i en husvagn i Norge. – Man ska vara medveten om att man befinner sig i en riskmiljö när man campar eller åker båt, säger Erik Lindeman på Giftinformationscentralen.