Under den här veckan kommer systemprov och finjustering av tekniken genomföras på Gotlandslänkens kontrollanläggning. Det här innebär en höjd risk för strömavbrott.