Förhöjda nivåer vid ryska gränsen – oklart om det har att göra med rysk olycka.