Tilltron till politikernas förmåga att lösa problemen sjunker, visar DN/Ipsos.