Bostadsägarna blir allt mer optimistiska om bostadsprisernas utveckling, visar en enkät gjord av det statliga bolåneinstitutet SBAB.