Fyra vårdcentraler i Östergötland ska vara med i ett pilotprojekt där de ska genomföra ögonbottenscreening på sina diabetesmottagningar. Ett flertal patienter ska då slippa besöka ögonkliniken.