Frågan har hängt över Pajalaborna en lång tid. Får Kaunis Iron fortsätta bryta järnmalm eller inte? Nu har Mark- och miljödomstolen sagt sitt och de godkänner gruvtillståndet – men den årliga produktionen begränsas kraftigt.